It is great to be with this magnificent persons: The Typography Idea Book: Inspiration from 50 MastersThe Typography Idea Book: Inspiration from 50 Masters — Steven Heller & Gail Anderson / 2017 
(Read publisher's note)

Bu şahane isimlerle beraber olmak harika: The Typography Idea Book: Inspiration from 50 Masters — Steven Heller & Gail Anderson / 2017 
(Yayınevinin notunu okumak için)

Together — AGI (Alliance Graphique Internationale) Trieste / Italy 2022 special exhibition project. The theme of exhibition was "Together”. In addition each participant was also asked to submit a word independent from the job they participated in. I chose the word "Playful". These selected words became a kind of designer's dictionary (I-Dictionary) by story each one of them one by one.

Birlikte — AGI (Alliance Graphique Internationale) Trieste / İtalya 2022 özel sergi projesi. Serginin teması: Birlikte. Ayrıca her bir katılımcıdan katıldığı işinden bağımsız bir de kelime göndermesi istendi. Ben “Oyunbaz” kelimesini seçtim. Seçilen bu kelimeler, her biri tek tek hikayelendirilerek bir tür tasarımcı sözlüğü oldu (I-Dictionary).

Workshop — “Summer Design Workshop” in Şirince Nesin Mathematics Village / 2021

Question-answer for AGI New Members 2007-2017 book
(Read the interview)

AGI Yeni Üyeler 2007-2017 kitabı için soru-cevap
(Söyleşiyi okumak için)

Award — Many thanks to Işık Schools for honouring me with ‘The Award for people who enlighten Sports, Arts and Design’ in the category of Visual Arts and Design, this year / 2018

Ödül — “Spora, Sanata ve Tasarıma Işık Tutanlar Ödülü”nde bu yıl görsel sanatlar ve tasarım kategorisinde bana verdikleri ödül için Işık Okulları’na çok teşekkürler / 2018

Award — 20th Colorado International Invitational Poster Exhibition (Department of Art Colorado State University in Fort Collins, USA) Award / 2017
(More Info)


The Design Kids / 2018 
(Read the interview)

(Söyleşiyi okumak için)


No Words Posters — It is a book project that leaded by Italian designer Armando Milani which has 200 posters in it about social issues created without any words. 'Conscience' poster took a place in this book project. Rit Press, Italya / 2015

Kelimesiz Afişler — ‘Vicdan’ afişinin de yeraldığı bu proje, İtalyan grafik tasarımcısı Armando Milani’nin seçtiği, sosyal konulara yönelik ve içinde kelime olmadan üretilmiş 200 afişten oluşan bir kitap projesi. Rit Press, Italya / 2015

Slanted 24 — Istanbul issue has just arrived, including couple of my works along with many interesting contemporary design and art works done by Turkish designers and artists, next to an interview conducted in my studio space / 2014
(Read the interview)

(Söyleşiyi okumak için)

Designed for AGI London 2013 Special Tea Cup Project under the theme ‘Dialogue’. I shared my story that even I don't know, (drawn on the palm) the my fate line / Flow Gallery, Notting Hill

AGI Londra'nın, teması 'Diyalog' olan çay bardağı sergi projesi için. Avuç içimde yazılmış, çizilmis olan ve henüz benim de bilmedigim hikayemi paylaştım. Yudum yudum mukadderat :) / Flow Gallery, Notting Hill

Question-Answer about the atelier / 2013
(For read)

Atölye ile ilgili kısacık soru-cevap / 2013
(Okumak için)

The book ‘One by One: Graphic Designer Of The World Today’ in which Mehmet Ali Türkmen take part is now published, Hesign Publishing, Berlin. The book features the work of 500 graphic designers worldwide, providing an extensive overview of international contemporary design / 2012

The artist Ohannes Şaşkal used Mehmet Ali Türkmen’s font ‘Font 2070′ as inspiration for drawing while working with the İstanbul based Turkish-Armenian newspaper ‘Agos’ / 2010
For font 2070′s alphabet

Solo Exhibition and seminar at Grafist 13 (13th International İstanbul Graphic Design Week) / 2009
(Interview for Grafist book)

13. Grafist Uluslararası İstanbul Grafik Tasarım Haftası kapsamında kişisel sergi ve seminer / 2009
(Grafist kitabı için söyleşi)

Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition: 'Sense of Fear' throughout the history of mankind / Hafriyat Karakoy Art Gallery, Istanbul / 2007
(Question-answer about the exhibition)

Hafriyat Sanat Grubu’nun çağrılı afiş sergisi: ‘Vicdanın sesi anlamında Allah korkusu / İnsanlık tarihi boyunca korku’ için afişler, Hafriyat Karaköy Galeri, İstanbul / 2007
(Sergi ile ilgili soru-cevap)