Gereksiz hatırlatmalar — Uygur Davaslı’s poet book