Typing... — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Aotearoa New Zealand 2023 special exhibition project. Project’s theme: Kōrero (meaning conversation, dialogue, expression, in the Mauri language of New Zealand natives). And with this theme, they invited members to design a two-word poster. / 2023

AGI Aotearoa Yeni Zelanda 2023 özel sergi projesi için. Projenin teması: Kōrero (Yeni Zelanda yerlileri olan Mauri dilinde diyalog, konuşmak, sohbet anlamına gelir). Ve bu temayla, üyeler iki kelimeden oluşan bir poster tasarlamaya davet edildi.

Wohlstand (Welfare society) - Armut (Poverty) — Poster for Bremen Westend Kultur Werkstatt Fotoatelier / 2021

Wohlstand (Refah toplumu) - Armut (Yoksulluk) — Bremen Westend Kultur Werkstatt Fotoatelier için afiş / 2021

Culture and Art - Corporate poster for Istanbul Foundation for Culture and Arts.
The performance staged around the audience nestles within the audience and comes to life / 2020

Kültür ve Sanat — İstanbul kültür ve sanat vakfı için kurumsal afiş. Tasarım fikri: Etrafında sahnelenen / oynanan performansın, izleyicinin içinde yuvalanması, içinde hayat bulması.

24. Istanbul Theatre Festival — Visual identity for Istanbul Foundation for Culture and Arts / 2020

24. İstanbul Tiyatro Fesivali / 2020

24. Istanbul Theatre Festival — Visual identity for Istanbul Foundation for Culture and Arts / 2020

24. İstanbul Tiyatro Fesivali / 2020

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Together — For AGI (Alliance Graphique Internationale) Trieste / Italy 2022 special exhibition project

Wahrheit Lüge Utopie (Truth Lie Utopia) — Poster and book cover for Bremen Westend Fotoschule / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Gerçek Yalan Ütopya) — Bremen Westend Fotoschule için afiş ve kitap kapağı / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Truth Lie Utopia) — Poster and book cover for Bremen Westend Fotoschule / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Gerçek Yalan Ütopya) — Bremen Westend Fotoschule için afiş ve kitap kapağı / 2020

Helvetica in love / Serif Sans Serif — For AGI Mexico City 2018 Special Exhibition Project. Project’s theme: Other Side

Ubuntu — Poster design for Italian designer Armando Milani's "Ubuntu" poster project. The word "Ubuntu" that means humanity, dialogue, empathy, sharing, koiné, respect, sustainability, support, tolerance and solidarity is a word that Nelson Mandela uses very often. Design idea: "Being" is being with another. Man becomes conservative and wild if he confines himself to himself, feeds on himself and remains within his own territory. Uncovering himself to one another, on the other hand, makes him strong, healthy and happy, and enriches him / 2017

İtalyan tasarımcı Armando Milani'nin "Ubuntu" poster projesi için poster tasarımı. Nelson Mandela'nın sıkça kullandığı bir kelime olan "Ubuntu", Güney Afrika dilinde insanlık, diyalog, empati, paylaşma, saygı, hoşgörü ve dayanışma anlamına geliyor. Tasarım fikri: “Olmak” bir başkasıyla olunan bir şeydir. İnsanın kendisiyle yetinmesi, kendisiyle beslenmesi, kendi bölgesinde kalması onu muhafazakarlaştırır, yabani yapar. Kendilerini birbirlerine açması ise güçlü, sağlıklı ve mutlu yapar, zenginleştirir / 2017

Die Zeit (The Time) — Poster and video for the exhibition on Die Zeit (The Time). Bremen Westend Fotoschule / 2013

Die Zeit (Zaman) sergisi için poster ve video

Die Zeit (The Time) — Poster and video for the exhibition on Die Zeit (The Time). Bremen Westend Fotoschule / 2013

Die Zeit (Zaman) sergisi için poster ve video

Modular — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Barcelona 2011 Special Exhibition Project. Project’s theme: ‘Modular’ / 3D version

Sense of fear throughout the history of mankind — Two posters for Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition / 2007

Vicdanın sesi anlamında Allah korkusu, insanlık tarihi boyunca korku — Hafriyat Sanat Grubu’nun çağrılı afiş sergisi için iki afiş

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

Font 2070 — Back in 2007, İyi Printing House asked a bunch of graphic designers and photographers -including myself- to submit works for their yearly Diary: The subject of the project, it was about the consequences of melting glaciers that regulate our planet's climate. This was a situation predominantly accelerated by human activities.

A significant threat indeed! Especially for human specie who misconstrue Earth’s entire history as a narrative concerning only themselves. I started thinking about how humans had basically proven themselves incapable of co-existence, how quickly they reverted to brutality and violence when they had enough power over others, how nonchalant and vulgar they were in their mistreatment of Nature. 

So it was for that occasion that I designed this font. The formation of this font was based on the hypothesis that the humankind and all its letters, the very codes of its expression, would eventually disappear, and that our world would continue to exist, as it did however many millions of years ago, without humans, without those “smart” species who are us. In that sense, we would be no more different than all kinds of other species which had long before entered and then exited this planet’s perpetual life.

İyi matbaa, 2007 yılı ajandası için, içlerinde benim de olduğum bazı grafik tasarımcı ve fotoğrafçılardan çalışmalar istemişti. Projenin konusu; gezegenimizin iklimini düzenleyen buzulların erimesinin sonuçları üzerineydi. Bu, ağırlıklı insan faaliyetleri nedeniyle hızlanan bir durum.

Tüm yeryüzü tarihini kendinden ibaret sanan insan türü için ciddi bir tehdit bu. İnsan denen türün ortak yaşamı becerememesi, gücü eline geçirdiğinde çevresine, doğaya karşı zalimleşmesi, terbiye etmeye çalışması gibi şeyler kafamda dönmeye başlamıştı.

Proje için tasarladığım bu font, insan türüyle birlikte, onun oluşturduğu anlamın kodları olan harflerin de silineceği varsayımıyla hazırlandı. Yani bu durumda dünyamız, insansız olarak bilmem kaç milyon yıl önce olduğu gibi, yine hayatına o “akıllı” canlısından mahrum olarak, insansız olarak devam edecek. Aynen daha önce de hayatına girip sonra da yok olan diğer türler gibi...

Poster with font 2070 — A quotation from Bilge Karasu’s book called ‘Night’ / 2007

Font 2070 ile afiş — Bilge Karasu’nun ‘Gece’ kitabından bir alıntı

Poster with font 2070 — A quotation from Bilge Karasu’s book called ‘Night’ / 2007

Font 2070 ile afiş — Bilge Karasu’nun ‘Gece’ kitabından bir alıntı

Font 2070

Coexistence map (common roads, streets, intersections, destinies, kismets…) — For Slanted magazine, Germany / 2020

Ortak yaşam haritası (ortak yollar, sokaklar, kavşaklar, kaderler, kısmetler…)

Dialog (Dialogue) — Poster for Westend Fotoschule, Bremen / 2015

Freiwillig (Volunteering) — Poster for an exhibition that has a theme of "Volunteering" includes people from different disciplines such as neurologists, psychologists, photographers, graphic designers. Bremen Westend Kultur Werkstat / 2016

Konusu 'Gönüllülük' (Freiwillig) olan ve nörolog, psikolog, fotoğrafçı, grafik tasarımcı gibi farklı disiplinlerdeki kişilerin dahil olduğu sergi için afiş. Bremen Westend Kultur Werkstatt / 2016

Tolerans — For this project, designers from around the world create a poster with the word Tolerance in their language.

Tolerans — Newyork'ta yaşayan tasarımcı Milko Iliç'in çağrılı poster sergisi için afiş. 'Tolerans' kelimesini herkesin kendi dilinde yazdığı afişler, dünyanın bir çok şehrinde sergilendi.

And also another sketch of this poster: 'Tolerance — Up to a point' / 2018

Ve ayrıca bu afişin başka bir taslak çalışması

Philosophie Werkstatt (Philosophy Workshop) — Poster for the ‘Philosophy workshop' created with participation of ‘Backpack mothers' in Recklinghouse, Germany / 2017

Almanya'nın Recklinghausen şehrindeki ‘Sırt çantası anneleri’yle gerçekleştirilen Felsefe atölyesi (Philosophie Werkstatt) için afiş / 2017

Philosophie Werkstatt (Philosophy Workshop) — Book cover for the ‘Philosophy workshop’ created with participation of ‘Backpack mothers’ in Recklinghouse, Germany / 2017

Philosophie Werkstatt (Felsefe Atölyesi) — Almanya’nın Recklinghausen şehrindeki ‘Sırt çantası anneleri’yle gerçekleştirilen Felsefe atölyesi (Philosophie Werkstatt) için kitap kapağı

Beruf (Occupation) — Poster for Bremen Westend Fotoschule. Design idea: A new happening is a result of previous experience. Every occupation is derived from previous job experiences and moves forward / 2017

Beruf (Meslek) — Bremen Westend Fotoschule için afiş. Tasarım fikri: Yeni bir ‘oluş’, önceki tecrübeden ve birikimden bir ‘oluş’tur. Her bir meslek de önceki bir mesleğin bünyesinden deneyimlenerek çıkar ve ilerler / 2017

Borders — Poster's video

Borders — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Paris 2017 special exhibition project

Sınırlar — AGI Paris 2017 özel sergi projesi için afiş

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Losing Water — Poster for spring water resources shortage which are our life bond. Text: Our spring water resources are vanishing rapidly. Attention: We are losing too much water / 2007

Das Sehen (To see) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2008

Das Sehen (Görmek)

Unterwegs (On the road) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2012

Unterwegs (Yolda olmak)

Conscience 1 — For Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition / 2007

Vicdan 1 — For Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition

Conscience 2 — Text: Conscience (Vicdan) is a collar that prevents us to be barbarian

Vicdan 2 — Vicdan vahşi olmamızı engelleyen bir tasmadır

Conscience 2 — Detail of the font

Conscience 3 — Conscience versus Devil

Vicdan 3 — Vicdan şeytan kapışması

Begrabe nicht deine traumprojekte (Don’t bury your dream projects) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2014

Begrabe nicht deine traumprojekte (Projelerinizi gömmeyin)

Purification — Poster for Mehmet Ali Türkmen’s exhibition. For Grafist 13 (13th International İstanbul Graphic Design Week) / 2009

The end is where we begin — Poster is created for Portuguese graphic designer Inês Nepomuceno’s project titled “The End is Where We Begin.” It’s about designers’ visions about the world economic crises that we are facing / 2013

Hayat çok güzel (Life is beautiful) — Poster for the Tiyatrofil Theatre / 1994

İnsan nedir ki... (What is a human anyway...) — Poster for the film by Reha Erdem / 2004

Deniz bitti (End of the sea) — Poster for the society for the protection of wildlife / 1990

Kaç para kaç (Ran for money) — Poster for the film by Reha Erdem / 1999

Poster for Glasnost restaurant bar / 1991

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Typing...

Typing... — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Aotearoa New Zealand 2023 special exhibition project. Project’s theme: Kōrero (meaning conversation, dialogue, expression, in the Mauri language of New Zealand natives). And with this theme, they invited members to design a two-word poster. / 2023

AGI Aotearoa Yeni Zelanda 2023 özel sergi projesi için. Projenin teması: Kōrero (Yeni Zelanda yerlileri olan Mauri dilinde diyalog, konuşmak, sohbet anlamına gelir). Ve bu temayla, üyeler iki kelimeden oluşan bir poster tasarlamaya davet edildi.

Wohlstand - Armut
Welfare society - Poverty

Wohlstand (Welfare society) - Armut (Poverty) — Poster for Bremen Westend Kultur Werkstatt Fotoatelier / 2021

Wohlstand (Refah toplumu) - Armut (Yoksulluk) — Bremen Westend Kultur Werkstatt Fotoatelier için afiş / 2021

Culture and Art

Culture and Art - Corporate poster for Istanbul Foundation for Culture and Arts.
The performance staged around the audience nestles within the audience and comes to life / 2020

Kültür ve Sanat — İstanbul kültür ve sanat vakfı için kurumsal afiş. Tasarım fikri: Etrafında sahnelenen / oynanan performansın, izleyicinin içinde yuvalanması, içinde hayat bulması.

24. Istanbul Theatre Festival

24. Istanbul Theatre Festival — Visual identity for Istanbul Foundation for Culture and Arts / 2020

24. İstanbul Tiyatro Fesivali / 2020

Peaceful Aegean
Series of 2

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Together

Together — For AGI (Alliance Graphique Internationale) Trieste / Italy 2022 special exhibition project

Wahrheit Lüge Utopie
Truth Lie Utopia

Wahrheit Lüge Utopie (Truth Lie Utopia) — Poster and book cover for Bremen Westend Fotoschule / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Gerçek Yalan Ütopya) — Bremen Westend Fotoschule için afiş ve kitap kapağı / 2020

Helvetica in love

Helvetica in love / Serif Sans Serif — For AGI Mexico City 2018 Special Exhibition Project. Project’s theme: Other Side

Ubuntu

Ubuntu — Poster design for Italian designer Armando Milani's "Ubuntu" poster project. The word "Ubuntu" that means humanity, dialogue, empathy, sharing, koiné, respect, sustainability, support, tolerance and solidarity is a word that Nelson Mandela uses very often. Design idea: "Being" is being with another. Man becomes conservative and wild if he confines himself to himself, feeds on himself and remains within his own territory. Uncovering himself to one another, on the other hand, makes him strong, healthy and happy, and enriches him / 2017

İtalyan tasarımcı Armando Milani'nin "Ubuntu" poster projesi için poster tasarımı. Nelson Mandela'nın sıkça kullandığı bir kelime olan "Ubuntu", Güney Afrika dilinde insanlık, diyalog, empati, paylaşma, saygı, hoşgörü ve dayanışma anlamına geliyor. Tasarım fikri: “Olmak” bir başkasıyla olunan bir şeydir. İnsanın kendisiyle yetinmesi, kendisiyle beslenmesi, kendi bölgesinde kalması onu muhafazakarlaştırır, yabani yapar. Kendilerini birbirlerine açması ise güçlü, sağlıklı ve mutlu yapar, zenginleştirir / 2017

Die Zeit
The Time

Die Zeit (The Time) — Poster and video for the exhibition on Die Zeit (The Time). Bremen Westend Fotoschule / 2013

Die Zeit (Zaman) sergisi için poster ve video

Modular

Modular — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Barcelona 2011 Special Exhibition Project. Project’s theme: ‘Modular’ / 3D version

Sense of fear throughout the history of mankind

Sense of fear throughout the history of mankind — Two posters for Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition / 2007

Vicdanın sesi anlamında Allah korkusu, insanlık tarihi boyunca korku — Hafriyat Sanat Grubu’nun çağrılı afiş sergisi için iki afiş

The effect of reborn
Series of 2

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

Font 2070
Series of 4

Coexistence map

Coexistence map (common roads, streets, intersections, destinies, kismets…) — For Slanted magazine, Germany / 2020

Ortak yaşam haritası (ortak yollar, sokaklar, kavşaklar, kaderler, kısmetler…)

Dialog

Dialog (Dialogue) — Poster for Westend Fotoschule, Bremen / 2015

Freiwillig
Volunteering

Freiwillig (Volunteering) — Poster for an exhibition that has a theme of "Volunteering" includes people from different disciplines such as neurologists, psychologists, photographers, graphic designers. Bremen Westend Kultur Werkstat / 2016

Konusu 'Gönüllülük' (Freiwillig) olan ve nörolog, psikolog, fotoğrafçı, grafik tasarımcı gibi farklı disiplinlerdeki kişilerin dahil olduğu sergi için afiş. Bremen Westend Kultur Werkstatt / 2016

Tolerans
Series of 2

Philosophie Werkstatt
Philosophy Workshop

Philosophie Werkstatt (Philosophy Workshop) — Poster for the ‘Philosophy workshop' created with participation of ‘Backpack mothers' in Recklinghouse, Germany / 2017

Almanya'nın Recklinghausen şehrindeki ‘Sırt çantası anneleri’yle gerçekleştirilen Felsefe atölyesi (Philosophie Werkstatt) için afiş / 2017

Beruf
Occupation

Beruf (Occupation) — Poster for Bremen Westend Fotoschule. Design idea: A new happening is a result of previous experience. Every occupation is derived from previous job experiences and moves forward / 2017

Beruf (Meslek) — Bremen Westend Fotoschule için afiş. Tasarım fikri: Yeni bir ‘oluş’, önceki tecrübeden ve birikimden bir ‘oluş’tur. Her bir meslek de önceki bir mesleğin bünyesinden deneyimlenerek çıkar ve ilerler / 2017

Borders

Borders — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Paris 2017 special exhibition project

Sınırlar — AGI Paris 2017 özel sergi projesi için afiş

Coexistence
Series of 3

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Losing Water

Losing Water — Poster for spring water resources shortage which are our life bond. Text: Our spring water resources are vanishing rapidly. Attention: We are losing too much water / 2007

Das Sehen
To see

Das Sehen (To see) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2008

Das Sehen (Görmek)

Unterwegs
On the road

Unterwegs (On the road) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2012

Unterwegs (Yolda olmak)

Conscience
Series of 3

Begrabe nicht deine traumprojekte
Don’t bury your dream projects

Begrabe nicht deine traumprojekte (Don’t bury your dream projects) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2014

Begrabe nicht deine traumprojekte (Projelerinizi gömmeyin)

Purification

Purification — Poster for Mehmet Ali Türkmen’s exhibition. For Grafist 13 (13th International İstanbul Graphic Design Week) / 2009

The end is where we begin

The end is where we begin — Poster is created for Portuguese graphic designer Inês Nepomuceno’s project titled “The End is Where We Begin.” It’s about designers’ visions about the world economic crises that we are facing / 2013

Hayat çok güzel
Life is beautiful

Hayat çok güzel (Life is beautiful) — Poster for the Tiyatrofil Theatre / 1994

İnsan nedir ki...
What is a human anyway...

İnsan nedir ki... (What is a human anyway...) — Poster for the film by Reha Erdem / 2004

Deniz bitti
End of the sea

Deniz bitti (End of the sea) — Poster for the society for the protection of wildlife / 1990

Kaç para kaç
Ran for money

Kaç para kaç (Ran for money) — Poster for the film by Reha Erdem / 1999

Glasnost

Poster for Glasnost restaurant bar / 1991