Wahrheit Lüge Utopie (Truth Lie Utopia) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Gerçek Yalan Ütopya) — Bremen Westend Fotoschule için afiş / 2020

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Helvetica in love / Serif Sans Serif — For AGI Mexico City 2018 Special Exhibition Project. Project’s theme: Other Side

Ubuntu — Poster design for Italian designer Armando Milani's "Ubuntu" poster project. The word "Ubuntu" that means humanity, dialogue, empathy, sharing, koiné, respect, sustainability, support, tolerance and solidarity is a word that Nelson Mandela uses very often. Design idea: "Being" is being with another. Man becomes conservative and wild if he confines himself to himself, feeds on himself and remains within his own territory. Uncovering himself to one another, on the other hand, makes him strong, healthy and happy, and enriches him / 2017

İtalyan tasarımcı Armando Milani'nin "Ubuntu" poster projesi için poster tasarımı. Nelson Mandela'nın sıkça kullandığı bir kelime olan "Ubuntu", Güney Afrika dilinde insanlık, diyalog, empati, paylaşma, saygı, hoşgörü ve dayanışma anlamına geliyor. Tasarım fikri: “Olmak” bir başkasıyla olunan bir şeydir. İnsanın kendisiyle yetinmesi, kendisiyle beslenmesi, kendi bölgesinde kalması onu muhafazakarlaştırır, yabani yapar. Kendilerini birbirlerine açması ise güçlü, sağlıklı ve mutlu yapar, zenginleştirir / 2017

Conscience 1 — For Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition / 2007

Vicdan 1 — For Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition

Conscience 2 — Text: Conscience (Vicdan) is a collar that prevents us to be barbarian

Vicdan 2 — Vicdan vahşi olmamızı engelleyen bir tasmadır

Conscience 3 — Conscience versus Devil

Vicdan 3 — Vicdan şeytan kapışması

Sense of fear throughout the history of mankind — Two posters for Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition / 2007

Vicdanın sesi anlamında Allah korkusu, insanlık tarihi boyunca korku — Hafriyat Sanat Grubu’nun çağrılı afiş sergisi için iki afiş

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

Poster with font 2070 — A quotation from Bilge Karasu’s book called ‘Night’ / 2007

Font 2070 ile afiş — Bilge Karasu’nun ‘Gece’ kitabından bir alıntı

Poster with font 2070 — A quotation from Bilge Karasu’s book called ‘Night’ / 2007

Font 2070 ile afiş — Bilge Karasu’nun ‘Gece’ kitabından bir alıntı

Font 2070 alphabet

Font 2070 alphabet

Fate / 2018

Kader

Modular — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Barcelona 2011 Special Exhibition Project. Project’s theme: ‘Modular’

Coexistence map — For Slanted magazine / 2020

Ortak yaşam haritası

Dialog (Dialogue) — Poster for Westend Fotoschule, Bremen / 2015

Tolerans — For this project, designers from around the world create a poster with the word Tolerance in their language.

Tolerans — Newyork'ta yaşayan tasarımcı Milko Iliç'in çağrılı poster sergisi için afiş. 'Tolerans' kelimesini herkesin kendi dilinde yazdığı afişler, dünyanın bir çok şehrinde sergilendi.

And also another sketch of this poster: 'Tolerance — Up to a point' / 2018

Ve ayrıca bu afişin başka bir taslak çalışması

Philosophie Werkstatt (Philosophy Workshop) — Poster for the ‘Philosophy workshop' created with participation of ‘Backpack mothers' in Recklinghouse, Germany / 2017

Almanya'nın Recklinghausen şehrindeki ‘Sırt çantası anneleri’yle gerçekleştirilen Felsefe atölyesi (Philosophie Werkstatt) için afiş / 2017

Beruf (Occupation) — Poster for Bremen Westend Fotoschule. Design idea: A new happening is a result of previous experience. Every occupation is derived from previous job experiences and moves forward / 2017

Beruf (Meslek) — Bremen Westend Fotoschule için afiş. Tasarım fikri: Yeni bir ‘oluş’, önceki tecrübeden ve birikimden bir ‘oluş’tur. Her bir meslek de önceki bir mesleğin bünyesinden deneyimlenerek çıkar ve ilerler / 2017

Borders — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Paris 2017 special exhibition project

Sınırlar — AGI Paris 2017 özel sergi projesi için afiş

Borders — Poster's video

Freiwillig (Volunteering) — Poster for an exhibition that has a theme of "Volunteering" includes people from different disciplines such as neurologists, psychologists, photographers, graphic designers. Bremen Westend Kultur Werkstat / 2016

Konusu 'Gönüllülük' (Freiwillig) olan ve nörolog, psikolog, fotoğrafçı, grafik tasarımcı gibi farklı disiplinlerdeki kişilerin dahil olduğu sergi için afiş. Bremen Westend Kultur Werkstatt / 2016

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Losing Water — Poster for spring water resources shortage which are our life bond. Text: Our spring water resources are vanishing rapidly. Attention: We are losing too much water / 2007

Das Sehen (To see) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2008

Das Sehen (Görmek)

Unterwegs (On the road) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2012

Unterwegs (Yolda olmak)

Begrabe nicht deine traumprojekte (Don’t bury your dream projects) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2014

Begrabe nicht deine traumprojekte (Projelerinizi gömmeyin)

Die Zeit (The Time) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2013

Die Zeit (Zaman)

Purification — Poster for Mehmet Ali Türkmen’s exhibition. For Grafist 13 (13th International İstanbul Graphic Design Week) / 2009

The end is where we begin — Poster is created for Portuguese graphic designer Inês Nepomuceno’s project titled “The End is Where We Begin.” It’s about designers’ visions about the world economic crises that we are facing / 2013

Research — Poster designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Porto 2010 special project: Process is the project

Cumhuriyet — Poster's for daily newspaper Cumhuriyet's supplements Magazine, Book and Science-Technique / 1996

Cumhuriyet gazetesinin Dergi, Kitap ve Bilim-Teknik ekleri için afiş / 1996

Cumhuriyet — Poster's for daily newspaper Cumhuriyet's supplements Magazine, Book and Science-Technique / 1996

Cumhuriyet gazetesinin Dergi, Kitap ve Bilim-Teknik ekleri için afiş / 1996

Cumhuriyet — Poster's for daily newspaper Cumhuriyet's supplements Magazine, Book and Science-Technique / 1996

Cumhuriyet gazetesinin Dergi, Kitap ve Bilim-Teknik ekleri için afiş / 1996

Çalınmış portreler (Stolen portraits) — Poster for Orhan Alptürk's Çalınmış portreler (Stolen portraits) photography exhibition. Fotoğrafevi-Koç Allianz Gallery / 2003

Hayat çok güzel (Life is beautiful) — Poster for the Tiyatrofil Theatre / 1994

İnsan nedir ki... (What is a human anyway...) — Poster for the film by Reha Erdem / 2004

Deniz bitti (End of the Sea) — Poster for The Society For The Protection Of Wildlife. Headline: End of the Sea / 1990

AIDS — Poster for WEBCOM Communication Web for Health / 1993

Poster for the Cihangir Güzelliştirme Derneği (Cihangir Community Development Assocation) / 2004

Kaç para kaç (Ran for money) — Poster for the film by Reha Erdem / 1999

Poster for Glasnost restaurant bar / 1991

Collective painting exhibition — Poster for Edpa Gallery / 1990

Coexistence map — For Slanted magazine / 2020

Ortak yaşam haritası

Wahrheit Lüge Utopie (Truth Lie Utopia) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Gerçek Yalan Ütopya) — Bremen Westend Fotoschule için afiş / 2020

Wahrheit Lüge Utopie
Truth Lie Utopia

Wahrheit Lüge Utopie (Truth Lie Utopia) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2020

Wahrheit Lüge Utopie (Gerçek Yalan Ütopya) — Bremen Westend Fotoschule için afiş / 2020

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Peaceful Aegean
Series of 2

Peaceful Aegean — Poster and postcard for Thessaloniki Design Week. Theme: Water. With the participation of 10 Greek and 10 Turkish designers / 2019

Selanik tasarım haftası için afiş ve kartpostal. 10 Türk ve 10 Yunan grafik tasarımcının katılımıyla oluşan bir sergi / 2019

Helvetica in love / Serif Sans Serif — For AGI Mexico City 2018 Special Exhibition Project. Project’s theme: Other Side

Helvetica in love

Helvetica in love / Serif Sans Serif — For AGI Mexico City 2018 Special Exhibition Project. Project’s theme: Other Side

Ubuntu — Poster design for Italian designer Armando Milani's "Ubuntu" poster project. The word "Ubuntu" that means humanity, dialogue, empathy, sharing, koiné, respect, sustainability, support, tolerance and solidarity is a word that Nelson Mandela uses very often. Design idea: "Being" is being with another. Man becomes conservative and wild if he confines himself to himself, feeds on himself and remains within his own territory. Uncovering himself to one another, on the other hand, makes him strong, healthy and happy, and enriches him / 2017

İtalyan tasarımcı Armando Milani'nin "Ubuntu" poster projesi için poster tasarımı. Nelson Mandela'nın sıkça kullandığı bir kelime olan "Ubuntu", Güney Afrika dilinde insanlık, diyalog, empati, paylaşma, saygı, hoşgörü ve dayanışma anlamına geliyor. Tasarım fikri: “Olmak” bir başkasıyla olunan bir şeydir. İnsanın kendisiyle yetinmesi, kendisiyle beslenmesi, kendi bölgesinde kalması onu muhafazakarlaştırır, yabani yapar. Kendilerini birbirlerine açması ise güçlü, sağlıklı ve mutlu yapar, zenginleştirir / 2017

Ubuntu

Ubuntu — Poster design for Italian designer Armando Milani's "Ubuntu" poster project. The word "Ubuntu" that means humanity, dialogue, empathy, sharing, koiné, respect, sustainability, support, tolerance and solidarity is a word that Nelson Mandela uses very often. Design idea: "Being" is being with another. Man becomes conservative and wild if he confines himself to himself, feeds on himself and remains within his own territory. Uncovering himself to one another, on the other hand, makes him strong, healthy and happy, and enriches him / 2017

İtalyan tasarımcı Armando Milani'nin "Ubuntu" poster projesi için poster tasarımı. Nelson Mandela'nın sıkça kullandığı bir kelime olan "Ubuntu", Güney Afrika dilinde insanlık, diyalog, empati, paylaşma, saygı, hoşgörü ve dayanışma anlamına geliyor. Tasarım fikri: “Olmak” bir başkasıyla olunan bir şeydir. İnsanın kendisiyle yetinmesi, kendisiyle beslenmesi, kendi bölgesinde kalması onu muhafazakarlaştırır, yabani yapar. Kendilerini birbirlerine açması ise güçlü, sağlıklı ve mutlu yapar, zenginleştirir / 2017

Conscience
Series of 3

Conscience 3 — Conscience versus Devil

Vicdan 3 — Vicdan şeytan kapışması

Sense of fear throughout the history of mankind

Sense of fear throughout the history of mankind — Two posters for Hafriyat Art Group’s invitational poster exhibition / 2007

Vicdanın sesi anlamında Allah korkusu, insanlık tarihi boyunca korku — Hafriyat Sanat Grubu’nun çağrılı afiş sergisi için iki afiş

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

The effect of reborn
Series of 2

Der Effect der wiedergeburt (The effect of reborn) — Poster for Effect Welfare association in Bremen. Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980' / 2010

Der Effect der wiedergeburt (Yeniden doğumun efekti) — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş. Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri" / 2010

Poster with font 2070
Series of 4

Font 2070 alphabet

Fate

Fate / 2018

Kader

Modular — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Barcelona 2011 Special Exhibition Project. Project’s theme: ‘Modular’

Modular

Modular — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Barcelona 2011 Special Exhibition Project. Project’s theme: ‘Modular’

Coexistence map — For Slanted magazine / 2020

Ortak yaşam haritası

Coexistence map

Coexistence map — For Slanted magazine / 2020

Ortak yaşam haritası

Dialog (Dialogue) — Poster for Westend Fotoschule, Bremen / 2015

Dialog

Dialog (Dialogue) — Poster for Westend Fotoschule, Bremen / 2015

Tolerans
Series of 2

And also another sketch of this poster: 'Tolerance — Up to a point' / 2018

Ve ayrıca bu afişin başka bir taslak çalışması

Philosophie Werkstatt
Philosophy Workshop

Philosophie Werkstatt (Philosophy Workshop) — Poster for the ‘Philosophy workshop' created with participation of ‘Backpack mothers' in Recklinghouse, Germany / 2017

Almanya'nın Recklinghausen şehrindeki ‘Sırt çantası anneleri’yle gerçekleştirilen Felsefe atölyesi (Philosophie Werkstatt) için afiş / 2017

Beruf (Occupation) — Poster for Bremen Westend Fotoschule. Design idea: A new happening is a result of previous experience. Every occupation is derived from previous job experiences and moves forward / 2017

Beruf (Meslek) — Bremen Westend Fotoschule için afiş. Tasarım fikri: Yeni bir ‘oluş’, önceki tecrübeden ve birikimden bir ‘oluş’tur. Her bir meslek de önceki bir mesleğin bünyesinden deneyimlenerek çıkar ve ilerler / 2017

Beruf
Occupation

Beruf (Occupation) — Poster for Bremen Westend Fotoschule. Design idea: A new happening is a result of previous experience. Every occupation is derived from previous job experiences and moves forward / 2017

Beruf (Meslek) — Bremen Westend Fotoschule için afiş. Tasarım fikri: Yeni bir ‘oluş’, önceki tecrübeden ve birikimden bir ‘oluş’tur. Her bir meslek de önceki bir mesleğin bünyesinden deneyimlenerek çıkar ve ilerler / 2017

Borders — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Paris 2017 special exhibition project

Sınırlar — AGI Paris 2017 özel sergi projesi için afiş

Borders

Borders — Poster for AGI (Alliance Graphique Internationale) Paris 2017 special exhibition project

Sınırlar — AGI Paris 2017 özel sergi projesi için afiş

Borders — Poster's video

Freiwillig
Volunteering

Freiwillig (Volunteering) — Poster for an exhibition that has a theme of "Volunteering" includes people from different disciplines such as neurologists, psychologists, photographers, graphic designers. Bremen Westend Kultur Werkstat / 2016

Konusu 'Gönüllülük' (Freiwillig) olan ve nörolog, psikolog, fotoğrafçı, grafik tasarımcı gibi farklı disiplinlerdeki kişilerin dahil olduğu sergi için afiş. Bremen Westend Kultur Werkstatt / 2016

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Coexistence
Series of 3

Coexistence — Designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Biel / Switzerland 2015 special exhibition project. And additional poster series to this poster: Walking, Cycling / 2020

Coexistence (Ortak yaşam) — AGI Biel / Switzerland 2015 özel sergi projesi için afiş. Ve bu postere ek poster serisi: Yürümek, Bisiklet / 2020

Losing Water — Poster for spring water resources shortage which are our life bond. Text: Our spring water resources are vanishing rapidly. Attention: We are losing too much water / 2007

Losing Water

Losing Water — Poster for spring water resources shortage which are our life bond. Text: Our spring water resources are vanishing rapidly. Attention: We are losing too much water / 2007

Das Sehen (To see) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2008

Das Sehen (Görmek)

Das Sehen
To see

Das Sehen (To see) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2008

Das Sehen (Görmek)

Unterwegs (On the road) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2012

Unterwegs (Yolda olmak)

Unterwegs
On the road

Unterwegs (On the road) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2012

Unterwegs (Yolda olmak)

Begrabe nicht deine traumprojekte (Don’t bury your dream projects) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2014

Begrabe nicht deine traumprojekte (Projelerinizi gömmeyin)

Begrabe nicht deine traumprojekte
Don’t bury your dream projects

Begrabe nicht deine traumprojekte (Don’t bury your dream projects) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2014

Begrabe nicht deine traumprojekte (Projelerinizi gömmeyin)

Die Zeit (The Time) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2013

Die Zeit (Zaman)

Die Zeit
The Time

Die Zeit (The Time) — Poster for Bremen Westend Fotoschule / 2013

Die Zeit (Zaman)

Purification — Poster for Mehmet Ali Türkmen’s exhibition. For Grafist 13 (13th International İstanbul Graphic Design Week) / 2009

Purification

Purification — Poster for Mehmet Ali Türkmen’s exhibition. For Grafist 13 (13th International İstanbul Graphic Design Week) / 2009

The end is where we begin — Poster is created for Portuguese graphic designer Inês Nepomuceno’s project titled “The End is Where We Begin.” It’s about designers’ visions about the world economic crises that we are facing / 2013

The end is where we begin

The end is where we begin — Poster is created for Portuguese graphic designer Inês Nepomuceno’s project titled “The End is Where We Begin.” It’s about designers’ visions about the world economic crises that we are facing / 2013

Research — Poster designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Porto 2010 special project: Process is the project

Research

Research — Poster designed for AGI (Alliance Graphique Internationale) Porto 2010 special project: Process is the project

Cumhuriyet — Poster's for daily newspaper Cumhuriyet's supplements Magazine, Book and Science-Technique / 1996

Cumhuriyet gazetesinin Dergi, Kitap ve Bilim-Teknik ekleri için afiş / 1996

Cumhuriyet
Series of 3

Cumhuriyet — Poster's for daily newspaper Cumhuriyet's supplements Magazine, Book and Science-Technique / 1996

Cumhuriyet gazetesinin Dergi, Kitap ve Bilim-Teknik ekleri için afiş / 1996

Çalınmış portreler (Stolen portraits) — Poster for Orhan Alptürk's Çalınmış portreler (Stolen portraits) photography exhibition. Fotoğrafevi-Koç Allianz Gallery / 2003

Çalınmış portreler
Stolen portraits

Çalınmış portreler (Stolen portraits) — Poster for Orhan Alptürk's Çalınmış portreler (Stolen portraits) photography exhibition. Fotoğrafevi-Koç Allianz Gallery / 2003

Hayat çok güzel (Life is beautiful) — Poster for the Tiyatrofil Theatre / 1994

Hayat çok güzel
Life is beautiful

Hayat çok güzel (Life is beautiful) — Poster for the Tiyatrofil Theatre / 1994

İnsan nedir ki... (What is a human anyway...) — Poster for the film by Reha Erdem / 2004

İnsan nedir ki...
What is a human anyway...

İnsan nedir ki... (What is a human anyway...) — Poster for the film by Reha Erdem / 2004

Deniz bitti (End of the Sea) — Poster for The Society For The Protection Of Wildlife. Headline: End of the Sea / 1990

Deniz bitti
End of the Sea

Deniz bitti (End of the Sea) — Poster for The Society For The Protection Of Wildlife. Headline: End of the Sea / 1990

AIDS — Poster for WEBCOM Communication Web for Health / 1993

AIDS

AIDS — Poster for WEBCOM Communication Web for Health / 1993

Poster for the Cihangir Güzelliştirme Derneği (Cihangir Community Development Assocation) / 2004

CGD

Poster for the Cihangir Güzelliştirme Derneği (Cihangir Community Development Assocation) / 2004

Kaç para kaç (Ran for money) — Poster for the film by Reha Erdem / 1999

Kaç para kaç
Ran for money

Kaç para kaç (Ran for money) — Poster for the film by Reha Erdem / 1999

Poster for Glasnost restaurant bar / 1991

Glasnost

Poster for Glasnost restaurant bar / 1991

Collective painting exhibition — Poster for Edpa Gallery / 1990

Birleşik sergi
Collective painting exhibition

Collective painting exhibition — Poster for Edpa Gallery / 1990