The effect of reborn — Poster for Effect Welfare association in Bremen.
Text: 'Effect is a humanistic project, that aims the social, spiritual and cultural strengthening of people and their self-confident continuity in the society, Since 1980'

Yeniden doğumun efekti — Bremen'deki sosyal yardım derneği Effect için afiş.
Metin: "Effect, insanların sosyal, ruhsal ve kültürel anlamda güçlenmelerine ve yaşadıkları toplum içinde özgüvenle yaşamlarına devam etmelerini hedefleyen hümanist bir projedir, 1980 yılından beri"